Privacyverklaring

 

Studio EenS is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in de wijze waarop Studio EenS jouw privacy beschermt. Op deze pagina lees je hoe Studio EenS met de verwerking van jouw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Studio EenS. Je dient je ervan bewust te zijn dat Studio EenS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar verwezen wordt op deze site. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring te accepteren.

Gebruik van verzamelde gegevens

Studio EenS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van Studio EenS en/of omdat je deze gegevens zelf aan Studio EenS verstrekt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar Studio EenS verzendt, is het mogelijk dat Studio EenS die berichten bewaart. Soms vraagt Studio EenS naar persoonlijke gegevens die voor het uitvoeren van de betreffende dienst relevant zijn. Door beter inzicht te krijgen in jou als klant kan de dienst beter afgestemd worden op jouw vraag of wens t.a.v. de te leveren dienst door Studio EenS.

Delen van jouw persoonsgegevens

Studio EenS verzamelt of gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de dienst en/of de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Studio EenS verstrekt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Mocht voor de uitvoering van de te leveren dienst door Studio EenS het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met derden, dan gebeurt dit alleen indien jouw uitdrukkelijke toestemming daarvoor is gegeven.

Studio EenS maakt gebruik van boekhoudprogramma “e-Boekhouden.nl”. Via deze website wordt een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gehanteerd van jouw gegevens. 

Beveiligen en bewaren

Studio EenS neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Studio EenS zorgt hiermee dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Studio EenS bewaart jouw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, samenstelling huishouden, functie, leeftijd) niet langer dan noodzakelijk is. Studio EenS hanteert een standaard bewaartermijn van 7 jaar. Dat wil zeggen dat Studio EenS jouw gegevens na 7 jaar zal verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Studio EenS langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Studio EenS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Mocht je het idee hebben, dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@studioeens.nl.

Cookies

Studio EenS gebruikt geen cookies of vergelijkbare instrumenten.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.